Lotte Hebel Andersen

Mine arbejdsområder er ejendomsoverdragelser, entrepriseret, strafferet, familieretlige sager omkring forældremyndighed og bopæl, dødsbobehandling, erstatningsret samt andelsboligforeningers retsforhold. Jeg er daglig leder af firmaets ejendomsadministration, der administrerer omkring 100 foreninger, og fungerer som dirigent på et stort antal generalforsamlinger.

Udnævnt af Justitsministeriet i 2005 som beneficeret advokat i Næstved og Roskilde retskreds samt for Østre Landsret. Jeg varetager her straffesager, bistandssager og sager med fri proces.

Gennem en længere periode har jeg været tilknyttet Advokatsamfundet som underviser af advokatfuldmægtige i Advokatetik.

Info

Fødselsår: 1963

Advokatbeskikkelse: 1990

Møderet for Landsret: 1991

Partner: 2000

Møderet for Højesteret: 2000

Medlem af

Advokatsamfundet

Danske Advokater

Danske Boligadvokater

Relaterede ydelser

Erstatningsret

Vi rådgiver dig inden for erstatningsrettens komplicerede regler med udgangspunkt i din særlige situation. Få et skarpt juridisk blik på erstatningsmulighederne.
Læs mere

Entrepriseret

Entrepriseret udgør et vigtigt led i organiseringen for alle parter inden for bygge- og anlægsbranchen. Brug vores advokater og få en klar entreprisekontrakt.
Læs mere

Strafferet

Få hjælp fra vores advokater, hvis du er tiltalt eller sigtet for en overtrædelse af straffeloven. Vi fungerer desuden som bistandsadvokater for den forurettede part.
Læs mere

Dødsboer

Brug vores juridiske rådgivning til at skabe ro i en svær tid. Vi tager os af alt det administrative vedrørende dødsbobehandling på en tryg og effektiv måde.
Læs mere

Landbrugshandler

Brug vores indgående kendskab til handel med landbrug i alle størrelser. Få os med i den samlede proces til en vurdering af de komplicerede juridiske aspekter.
Læs mere

Foreningsret

Vi tager os af alle forhold i forbindelse med foreninger og deres administration. Få hjælp til udarbejdelse af vedtægterne og struktur på generalforsamlingen.
Læs mere

Ejendomsadministration

Vi tilbyder totaladministration af ejendomme. Benyt os til al løbende administration af ejendommen og som erfaren sparringspartner med individuelle løsninger.
Læs mere

Ejendomshandler

Brug os som uafhængig rådgiver i forbindelse med køb og salg af ejendomme. Vi skaber overblik over den samlede proces og garanterer en vellykket handel.
Læs mere

Testamente

Bestem hvem der skal arve efter dig og under hvilke omstændigheder. Vi formulerer dit testamente med et præcist udgangspunkt i dine ønsker for arvingerne.
Læs mere
Top crossmenuchevron-down