Ejendomsadministration

Vi tilbyder totaladministration af ejendomme. Det betyder, at vi tager os af al løbende administration af ejendommen. 

 

Vi administrerer

 • Andelsboligforeninger

 • Udlejningsejendomme – både erhverv og bolig

 • Ejerforeninger

 

Vi fungerer samtidig som sparringspartner for ejeren og/eller bestyrelsen i forbindelse med drift og vedligehold af ejendommen.

 

Reglerne og praksis om brugen af fast ejendom er ofte afgørende for, om man som ejer af en ejendom opnår det optimale udbytte af en given investering.

 

Vores kendskab til praksis i lokalområderne om lejefastsættelser, udfærdigelse af korrekte lejekontrakter og omhyggelig administration af udlejningsejendomme sikrer færrest mulige tvister mellem udlejer og lejerne. 

 

Vores bistand aftales individuelt men består ofte af følgende

 • Administrative opgaver

 • Regnskabsmæssige opgaver

 • Rådgivning til bestyrelse og medlemmer

 • Mødedeltagelse, generalforsamlinger

 

Vi udfører desuden al nødvendig bistand indenfor ejendomsadministration som eksempel:

 • Byggesager

 • Foreningsretlige spørgsmål

 • Udarbejdelse af bolig- og erhvervslejekontrakter

 • Gennemførelse af finansiering og låneomlægning

Nyheder
Kontakt os
Tilbud på Ejendomsadministration
Kontakt os og få et uforpligtende tilbud på ejendomsadministration.