Søg
  • Advokatfirmaet Svendsen

Nye Boliglejeregler pr. 1. juli 2015Ændringer af Lejeloven og Boligreguleringsloven.

Den 1. juli 2015 træder lovændringerne i kraft.

Der er særligt 5 væsentlige ændringer parterne skal huske.

  1. Der SKAL efter de nye regler afholdes både indflytningssyn og fraflytningssyn. Lejer SKAL indkaldes, og der SKAL udarbejdes en skriftlig rapport. Det gælder for alle udlejere, der udlejer mere end en lejlighed.

  2. Der kan IKKE længere aftales nyistandsættelse af lejemål. Kun hvis lejer har den indvendige vedligeholdelsespligt OG har overtaget lejemåle nymalet OG hvis lejemålet trænger til vedligeholdelse ved fraflytning, vil lejer kunne pålægges at aflevere det lejede i nymalet stand.

  3. Der SKAL indberettes vedligeholdelsesregnskaber og udarbejdes vedligeholdelsesplaner i omkostningsbestemte ejendomme. Lejer i omkostningsbestemte ejendomme vil fremover alene kunne påtage sig den indvendige vedligeholdelse. Udlejer skal udarbejde årlige vedligeholdelsesregnskaber og indberette disse til GI. Udlejer skal lade rullende 10 års vedligeholdelsesplaner udarbejde.

  4. Der kan aftales nettoprisindeksregulering af lejen, men ikke længere trappelejereguleringer. Mulighed for trappelejeaftaler afskaffes hermed, mod at det bliver muligt at nettoprisindeksere flere lejemål end det i dag er tilfældet.

  5. Alle lejeaftaler der indgås fra den 1. juli 2015 og fremefter skal overholde de nye regler. Der udarbejdes samtidig en ny typeformular til indgåelse af skriftlige boliglejekontrakter.

For yderligere oplysninger og uddybning kontakt advokat Sten Corfix Jensen, 56 313 322.


41 visninger0 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle