Søg
  • Advokatfirmaet Svendsen

Straks-skilsmisse uden forudgående separationFra d. 1 juli 2013 har ægtefæller fået mulighed for umiddelbar skilsmisse uden forudgående separation, hvis de er enige herom.

Tidligere krævede en umiddelbar skilsmisse utroskab, grovere vold eller 2 års adskillelse grundet uoverensstemmelse, men nu kræves altså blot ægtefællernes enighed, og de kan dermed undgå den tidligere tvungne tænkepause - separationen - på ½ til 1 år.

Skilsmissen gennemføres på www.statsforvaltning.dk ved brug af ægtefællernes NemID.

Der er dog både fordele og ulemper forbundet med en straks-skilsmisse.

Fordelene tæller, at ægtefællerne kan nøjes med 1 sagsbehandling i Statsforvaltningen, herunder skal der blot betales 1 gebyr. Ægtefællerne risikerer ikke, at ægteskabet genopstår, hvis de fortsat lever sammen eller genoptager samlivet, og de har med det samme mulighed for at indgå nye ægteskaber.

Er den ene part på vej tilbage til et hjemland eller lignende, er det tillige en fordel, at få færdigbehandlet sagen med det samme, så man ikke skal bruge tid og penge på at eftersøge ens fraseparerede ægtefælle i udlandet for at blive skilt.

Der er særligt en ulempe ved straks-skilsmisse, da beslutningen herom kan træffes for hurtigt i en følelsesmæssig svær situation og meget nemt - med et par klik - føres ud i livet, og der kan således være en vis risiko for, at beslutningen senere fortrydes, og samlivet fortsætter eller genoptages.

Ægtefæller, der fortryder opløsningen af ægteskabet, er nødt til at gifte sig igen, hvis de ønsker ægteskabet retsvirkninger i form af bl.a. arveret og formuefællesskab, så er man det mindste i tvivl, bør separationsvejen vælges, idet en separation automatisk bortfalder, hvis ægtefællerne genoptager samlivet.

Herudover har vi nok til gode at se den første sag, hvor den ene ægtefælle selv har sørget at gennemføre skilsmissen uden den andens vidende ved brug af ægtefællens NemID - så hold koden til din NemID for dig selv!

Straks-skilsmissen kan ikke benyttes til at slippe for forsørgelsespligten af ens partner, således at denne kan blive berettiget til kontanthjælp ved, at man går fra at være ægtefæller til at blive ugifte samlevende, idet den offentligretlige forsørgelsespligt fra og med 1. januar 2014 tillige gælder for ugifte samlevende.

Når man vil fra hinanden, er det dog ikke gjort med selve skilsmissen. Det økonomiske opgør - bodelingen - skal gennemføres, ligesom aftaler omkring forældremyndighed, bopæl og samvær for parrets eventuelle fælles børn skal på plads, og her vil det ofte være nødvendigt med advokatbistand.

For spørgsmål og uddybning kontakt advokat Anne Friis Refsgaard på telefon 5631 3322 eller afr@advokatfirmaet-svendsen.dk


50 visninger0 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle