Privat

Du er i centrum hos os

 

Vi tilbyder private klienter rådgivning indenfor de fleste fagområder. Alle vores klienter vil opleve hurtig og seriøs behandling.

 

Fast ejendom

Vi rådgiver både selskaber og private om fast ejendom inden for
 

 • Privates køb af alle typer fast ejendom – herunder gennemgang af handlens dokumenter

 • Rådgivning om finansiering samt udarbejdelse af skøde og refusionsopgørelse

 • Forældrekøb

 • Indgåelse og udarbejdelse af entreprisekontrakter

 • Køb og salg af erhvervsejendomme – herunder due diligence, kontraktudarbejdelse, forhandling af vilkår samt strukturforhold for købet/investeringen

 • Samtlige forhold inden for leje- erhvervsrettens område

 • Tvister om fast ejendom ved domstolene og voldgiftsretten

 • Ejendomsadministration

 

Familieret

Vi rådgiver inden for familieret.

Uanset om man står over for at indgå ægteskab, skilsmisse eller deling af fællesbo, er det en god idé at søge juridisk rådgivning, før den endelige beslutning tages. Det kan betyde, at man undgår mange økonomiske og følelsesmæssige problemer.

 

Vi rådgiver i forbindelse med

 • Separation, skilsmisse og bodeling

 • Forældremyndighed

 • Samvær

 • Bopæl

 • Bidrag

 • Formueforhold for ægtefæller, ugifte samlevende

 • Ægtepagt, før og under ægteskab

 • Retshjælpsdækning og fri proces

 

Arveret

Vi rådgiver inden for det arveretlige område og har naturligvis altid fokus på den menneskelige vinkel.

Hos os kan du få hjælp til
 

 • Udarbejdelse af testamente

 • Rådgivning og tilrettelæggelse af økonomiske forhold ved ægtefælles eller samlevers dødsfald

 • Bistand ved arvestridigheder.

 

Dødsbobehandling

Vi kan hjælpe og rådgive om behandling af dødsboer.

At dele et dødsbo, udfærdige boopgørelser kan være kompliceret, og ofte beslutter arvingerne i fællesskab at lade en advokat sørge for den praktiske afvikling af boet. Især når der er tvivl om dødsboskat, udformning af boopgørelsen mv.

Arvingerne kan således bede os om til at stå for boets afvikling (dvs. det private skifte) på samtlige arvingers vegne.

 

Vi kan hjælpe med

 • At betale gæld til eventuelle kreditorer

 • At sælge eller udlægge eventuel fast ejendom til en eller flere arvinger

 • At rådgive om de skatte- og afgiftsmæssige spørgsmål

 • At fordele arven korrekt og svare på spørgsmål om arveret, fortolkning af testamenter m.v.

 • At indsende åbningsstatus for boet til tiden

 • At indsende boopgørelse til tiden

 • At betale boafgift til tiden

 • At indsende boets eventuelle selvangivelse til tiden

 • At betale dødsboskatten til tiden

 

Erstatningsret

Vi  rådgiver om alle former for erstatning i forbindelse med personskade.

Vi kan hjælpe, hvis det drejer sig om rådgiveransvar, arbejdsgiveransvar, færdselsansvar, produktansvar eller tvister, der udspringer af misligholdte kontraktforhold.

I mange sager er der behov for at indhente sagkyndige udtalelser om tekniske, lægefaglige eller andre forhold. Både i sager om driftstabserstatning og personskadeerstatning er der i mange tilfælde uenighed om erstatningsudmålingen. Det kan vi også hjælpe med

  

Civile retssager

Vi rådgiver ved civile retssager.

 

Hvis du bliver sagsøgt eller selv ønsker at anlægge sag, er det vigtigt, at din sag behandles af en advokat, der har erfaring med at føre retssager.

Civile retssager starter med en stævning.  Sagsøger skal formulere en påstand, dvs. beskrive hvad sagsøger vil opnå. Det fortsætter med en skriftlig eller mundtlig forberedelse. Retssager afsluttes med en hovedforhandling, hvorefter der afsiges dom. Hvis sagsøger får en dom over sagsøgte, kan sagsøger anvende fogedretten til at tvinge sagsøgte til at følge dommen.

Tal med os. Vi kan hjælpe.

 

Lejeret

Vi rådgiver inden for alle områder af lejeretten, herunder

 

 • Forhandling og udfærdigelse af lejekontrakter

 • Lejereguleringer

 • Opsigelse eller ophævelse af lejekontrakter

 • Boligretssager

 • Huslejenævnssager

 

Når en lejebolig skal udlejes, er der mange forskellige forhold, der skal huskes og afdækkes for at både lejer og udlejer er dækket ind bedst muligt.

Når det drejer sig om lejeret og udlejning, kan der fx opstå problemer om beregning og fastsættelse af huslejen, ligesom lejeaftalen kan blive ophævet uretmæssigt. Eller der kan opstå uenighed om vanrøgt eller misligholdelse af lejemålet.

Derfor er det vigtigt, at der allerede fra start er udfærdiget en gyldig lejekontrakt, hvor alle aspekter er afdækket.

 

Tal med os. Vi kan hjælpe dig sikkert videre.

  

Strafferet

Vi behandler alle typer straffesager. Uanset om der er tale om en sag om spirituskørsel, vold, narkotika, anden overtrædelse af straffeloven eller sager om økonomisk kriminalitet.

Som anklaget i en straffesag kan din tilværelse, din økonomi og dit navn være på spil. En straffesag kan få konsekvenser for dig, særligt hvis der er tale om en sag, hvor anklagemyndigheden vil have dig idømt en større bøde, fængsel, konfiskation eller frakendelse af kørekortet.

 

Skarp juridisk rådgivning
Hos advokatfirmaet Svendsen rådgiver vi både erhverv og private. Vi er specialister i administration af ejendomme og har dybe rødder lokalt, da vores kontorer i Haslev og Ringsted blev etableret i 1882 og 1885.
Erhverv

Firmaets klienter findes i dag blandt erhvervsdrivende med langvarige og solide klientrelationer. Rådgivning på et højt fagligt niveau er en selvfølge. Vores målsætning er i samarbejde med klienten at give en resultatorienteret og hurtig rådgivning.

Privat

Vi tilbyder private rådgivning indenfor de fleste fagområder. Klienten er for os en betydningsfuld kunde, der kan forvente en hurtig og seriøs behandling.

 

Vore fagområder er bl.a.: Fast ejendom, familieret, arveret, dødsbobehandling, erstatningsret, civile retssager, lejeret, strafferet og gældssaneringer.

Ejendomsadministration

Advokatfirmaet Svendsen har speciel afdeling for administration af andelsboligforeninger, udlejningsejendomme og ejerforeninger.

 

Vi afgiver gerne uforpligtende tilbud på administration.

Kontakt os