Foreningsret

Vi tager os af alle forhold i forbindelse med foreninger og deres administration. Få hjælp til udarbejdelse af vedtægterne og struktur på generalforsamlingen.

Skræddersyet foreningsret tilpasset foreningens særpræg

Der er fri ret til foreningsdannelse i Danmark. Foreningslivet repræsenterer et bredt område præget af vidt forskellige interesser. Det kan være alt fra kunstforeninger, idrætsforeninger, andelsboligforeninger eller ejerforeninger der går sammen om et fælles formål.

Vil I styrke jeres forening, udvikle en sund forretning og etablere et stærkt fundament for det fremtidige foreningsarbejde? Brug vores professionelle rådgivning med særlig erfaring i andelsboligforeninger og ejerforeninger – til jer der er seriøse omkring foreningens drift, ønsker at skabe værdi med klare rammer og frigive tid.

Vi tager altid udgangspunkt i jeres forenings særpræg – hvad er formålet? Hvor hører foreningen til? Er der særlige betingelser for medlemskab? Hvordan er bestyrelsens sammensætning? Områder som tilsammen udgør jeres forening og gør den til netop det den er.

Få et fagligt juridisk blik på jeres forening ved stiftelse

Det kræver overblik at stifte en forening. I skal udarbejde vedtægter som præcist fastlægger vilkårene for foreningen. Det kan være en stor udfordring. Med upræcise vedtægter opstår der nemt uoverensstemmelser, uenighed og alvorlige konflikter. Det påvirker foreningsarbejdet i en negativ retning.

Den største effektivitet opnås, når rammerne for medlemmerne indadtil og udadtil er klare fra starten; hvem gør hvad i hvilke situationer og hvorfor? Få hjælp til udarbejdelsen af vedtægterne, så der skabes et solidt fundament for foreningens udvikling. Vi hjælper gennem vores faglighed med at holde en rød tråd på den stiftende generalforsamling. Juridisk håndtering af en stiftelse har altid fokus på ordentlighed. Det sikrer et lovligt formål, som tager udgangspunkt i medlemmernes ønsker.

Dedikeret og engageret rådgivning med advokat i foreningsret

Dedikation og engagement farver vores rådgivning i foreningsret. Vi deltager i den samlede proces - beslutsomme, nærværende og etiske. Brug derfor vores juridiske ekspertise, når I forbereder og afholder generalforsamlinger. Lad os overtage dirigenthvervet som varetages gennem en rolig tilstedeværelse med garanti for en saglig ledelse af mødet. Vi er desuden med ved de helt store beslutninger eller indgreb i jeres forening. Det udrydder alle tvivlsspørgsmål med faglige svar og handlekraftige løsninger.

FAQ:

Hvornår er en generalforsamling ugyldig?

En indkaldelse til en generalforsamling er ugyldig, når tidsfristen overskrides. Dvs. inden for 2- 4 uger før afholdelsen, skal der være sendt en indkaldelse ud til medlemmerne. Ofte vil det være et krav med en indvarsling i avisen. Varslingen forgår derfor både digitalt og i trykte medier for at nå ud til samtlige medlemmer.

Når antallet af medlemmer som deltager er underlagt et såkaldt forum- krav med bestemmelser om deltagerantal, skal kravet opfyldes. Er deltagerantallet mindre end forum – kravet foreskriver, vil afstemninger og vedtagelser være ugyldige.

Hvornår er en forening skattepligtig?

Som udgangspunkt er foreninger skattepligtige, når de har en erhvervsmæssig indtægt. Dvs. det er aktiviteterne der afgør om man betaler skat. Ved udlejning og salg af ejendomme samt ved f.eks. service og produktion skal der betales skat. Derfor er det nødvendigt med en anmeldelse hos Erhvervsstyrelsen og registrering hos SKAT.

Problemerne opstår, hvis man undlader det, da foreningen så betragtes som værende ikke stiftet. Nedlægger man foreningen igen efter noget tid, er det lovpligtigt at meddele ændringerne til SKAT og nedlægge CVR- nummeret.

Hvordan nedlægger man en forening?

Beslutningen om nedlæggelsen af en forening træffes på generalforsamlingen. Herefter skal der eksekveres; CVR – nummeret lukkes og ændringerne meddeles til SKAT, hvis foreningen har haft et økonomisk formål. Det afgørende er fordelingen af den eksisterende formue. Vælger man at give beløbet til velgørende formål, kan det gøres skattefrit. Udlodder foreningen derimod formuen til medlemmerne er det skattepligtigt.

Hyppige spørgsmål

En indkaldelse til en generalforsamling er ugyldig, når tidsfristen overskrides. Dvs. inden for 2- 4 uger før afholdelsen, skal der være sendt en indkaldelse ud til medlemmerne. Ofte vil det være et krav med en indvarsling i avisen. Varslingen forgår derfor både digitalt og i trykte medier for at nå ud til samtlige medlemmer.

Når antallet af medlemmer som deltager er underlagt et såkaldt forum- krav med bestemmelser om deltagerantal, skal kravet opfyldes. Er deltagerantallet mindre end forum – kravet foreskriver, vil afstemninger og vedtagelser være ugyldige

Som udgangspunkt er foreninger skattepligtige, når de har en erhvervsmæssig indtægt. Dvs. det er aktiviteterne der afgør om man betaler skat. Ved udlejning og salg af ejendomme samt ved f.eks. service og produktion skal der betales skat. Derfor er det nødvendigt med en anmeldelse hos Erhvervsstyrelsen og registrering hos SKAT.

Problemerne opstår, hvis man undlader det, da foreningen så betragtes som værende ikke stiftet. Nedlægger man foreningen igen efter noget tid, er det lovpligtigt at meddele ændringerne til SKAT og nedlægge CVR- nummeret.

Beslutningen om nedlæggelsen af en forening træffes på generalforsamlingen. Herefter skal der eksekveres; CVR – nummeret lukkes og ændringerne meddeles til SKAT, hvis foreningen har haft et økonomisk formål. Det afgørende er fordelingen af den eksisterende formue. Vælger man at give beløbet til velgørende formål, kan det gøres skattefrit. Udlodder foreningen derimod formuen til medlemmerne er det skattepligtigt.

Relaterede ydelser

Civile retssager

Vi har stor erfaring med håndtering af civile retssager på højt fagligt niveau. Er du sagsøgt eller sagsøger? Brug vores kompetente juridiske hjælp til din sag.
Læs mere

Lejeret

Få styr på lejekontrakten og opnå overblik over dine rettigheder og forpligtelser. Vi rådgiver både lejere og udlejere i alle spørgsmål på det lejeretslige område.
Læs mere

Ejendomsadministration

Vi tilbyder totaladministration af ejendomme. Benyt os til al løbende administration af ejendommen og som erfaren sparringspartner med individuelle løsninger.
Læs mere

Vi hører gerne fra dig

Du er velkommen til at kontakte os ved hjælp af kontaktformularen. Vi vender tilbage inden for 48 timer på hverdage.

    Topcrossmenuchevron-down