Erstatningsret

Vi rådgiver dig inden for erstatningsrettens komplicerede regler med udgangspunkt i din særlige situation. Få et skarpt juridisk blik på erstatningsmulighederne.

Modtag juridisk hjælp i erstatningsretlige spørgsmål

Vi er eksperter i erstatningsretlige spørgsmål med kompetencer til at behandle erstatningsretlige problemstillinger og udforme præcise opgørelser af kravstørrelsen. Vores rådgivning dækker bl.a. personskadeerstatning, arbejdsskadeerstatning, erstatning for patientskader og erstatning til voldsofre mv. (intent link til Personskadeerstatning)

Vi rådgiver desuden virksomheder om forsikrings- og ansvarsforhold, vedrørende regulatoriske forhold, i skadesager og ved afdækning af risikoprofiler. Har du brug for juridisk hjælp vedrørende rådgiveransvar, arbejdsgiveransvar eller produktansvar? Er du involveret i en tvist om misligholdte kontraktforhold? Brug vores indsigt i kontraktregulering ved salgs- og leveringsbetingelser og imødegå udfordringerne ved produktansvarskrav.

Få anerkendt erstatningsansvaret og opgjort dit erstatningskrav ved personskader

En vigtig opgave for os er anerkendelsen af erstatningsansvaret og opgørelsen af dit erstatningskrav. Erstatningskravene kan være ret omfattende og vedrøre varige mén, tab af erhvervsevne og arbejdsfortjeneste, svie og smerte eller udgifter til f.eks. psykolog og medicin. I de fleste sager er der behov for at indhente sagkyndige udtalelser om tekniske- og lægefaglige forhold. Vi vurderer løbende behovet for yderligere helbredsmæssige oplysninger fra f.eks. speciallæger med en speciallægeerklæring.

Værd at vide om erstatning hvis du har været udsat for vold

Med bestemmelserne i voldsoffererstatningsloven, har du ret til erstatning fra voldsmanden. Ved en retssag dokumenteres og fremsættes dine krav i erstatningsspørgsmålet mod den person, der har forulempet dig. Er gerningsmanden ukendt eller ude af stand til at betale erstatning, anmeldes din sag til Erstatningsnævnet. Vi fører retssager ved alle retsinstanser og har møderet for højesteret.

Højt specialiseret juridisk viden møder din virkelighed

Vi forener vores juridiske metoder, specialistviden og faglighed med udfordringerne i din virkelighed. En faglighed, som har et skarpt fokus på alle erstatningsmuligheder med en erstatningsberegning, der medtager samtlige erstatningsposter. Det giver de bedste resultater for økonomisk kompensation.

Med indblik i både juraen og praktikken vedrørende håndteringen af erstatningssager, står du derfor stærk sammen med os. Er du uenig i forsikringsselskabet afgørelse? Vi gennemgår din forsikringsdækning og er på din side, hvis du vil føre en forsikringssag.

Er du udfordret som virksomhedsejer? Med udgangspunkt i den nyeste retspraksis på området, trækker vi på et indgående kendskab til virksomheders salgs- og leveringsbestemmelser i forhold til erhvervs- og produktansvar. Gennem konkrete værktøjer risikoafdækker vi, inden skaden sker. Tag os med fra starten og få et godt overblik med en samlet vurdering.

Relaterede ydelser

Offentlig retshjælp og fri proces

Offentlig retshjælp og fri proces styrker dine muligheder for advokathjælp og din adgang til domstolene. Bliv kompenseret for udgifterne til sagsomkostninger.
Læs mere

Civile retssager

Vi har stor erfaring med håndtering af civile retssager på højt fagligt niveau. Er du sagsøgt eller sagsøger? Brug vores kompetente juridiske hjælp til din sag.
Læs mere

Personskadeerstatning

Søg hjælp til alle typer af personskader og benyt vores solide kendskab til erstatningsmuligheder. Tag os med på råd og få den erstatning du har krav på.
Læs mere

Vi hører gerne fra dig

Du er velkommen til at kontakte os ved hjælp af kontaktformularen. Vi vender tilbage inden for 48 timer på hverdage.

    Top crossmenuchevron-down