Familieret

Søg rådgivning hos specialiserede advokater, som har forståelse og indlevelse i din situation. Vi skaber tryghed med saglige løsningsmuligheder på problemet.

Brug specialiseret advokat i familieret

Prøv en advokat, der først og fremmest prioriterer forligsmæssige resultater og fravælger uhensigtsmæssige løsninger.

Sagen er altafgørende for de involverede; det handler om mere end jura og juridisk rådgivning. Vi arbejder med mennesker og udviser derfor forståelse fra det første møde. Opbygning af et tillidsforhold er en vigtig del af vores arbejde; I skal kunne lægge ansvaret fra jer med en oplevelse af tryghed. Vi yder rådgivning som giver mere end forventet gennem en nærværende og dedikeret tilgang. I behandlingen af sager, hvor der er børn involveret, har vi også barnets bedste for øje.

Brug vores specialviden i retssager, der omhandler forældremyndighed, bopæl og samvær samt ved møder i Familieretshuset. Som medlem af Danske Familieadvokater yder vi kompetent rådgivning om samlivsophævelse, separation og skilsmisse. Opstår der problemer med samværschikane, har vi stor erfaring med området.

Få hjælp fra en skilsmisseadvokat

I nogle situationer bestemmer juraen og har stor indflydelse på personlige forhold, når to parter gennemgår en skilsmisse. Det er en følelsesmæssig presset periode i livet, hvor man mangler overskud. Har I brug for retslig hjælp for at løse problematikken? Vi hjælper med at bevare overblikket gennem en professionel og faglig distance.

En anden mulighed er separation, som er en prøveperiode eller tænkepause inden den endelige beslutning tages om en skilsmisse. Herved har I en mulighed for at finde sammen igen. Der skal søges om separation ved en digital anmodning til Familieretshuset.

Værd at vide om fuld forældremyndighed

Som udgangspunkt er der fælles forældremyndighed. Selv om fælles forældremyndighed er det optimale i forbindelse med en skilsmisse, ser virkeligheden ikke altid sådan ud. Ved fuld forældremyndighed træffes aftalen i første omgang indbyrdes med den anden forældre. Retten træder til hvis der er tungtvejende årsager som gør, at den anden part ikke kan have forældremyndigheden.

Hvordan fungerer en 7/ 7 ordning?

Med en 7/ 7 ordning er barnet 7 nætter hos den ene forælder og 7 nætter hos den anden. Ordningen kan være velegnet, når der er et fornuftigt samarbejde mellem forældrene. En forudsætning er, at den geografiske afstand mellem de to hjem ikke er alt for stor.

Hvad er en samværsordning?

I forbindelse med skilsmisse eller separation er der to parter i relation til barnet; den forælder som barnet har folkeregisteradresse hos (bopælsforælderen) og samværsforælderen. Begge forældre skal give barnet omsorg og kunne træffe de nødvendige beslutninger.

Det er en god idé at formulere en skriftlig samværsaftale, som sikrer samværsforælderens samvær med barnet og forebygger konflikter eller tvister mellem parterne.

Nyttig viden om bodelingsaftale

Ved opløsning af et ægteskab udarbejder vi en bodelingsoverenskomst. Det er en juridisk bindende aftale om deling af jeres formue og gæld. Opgørelsen indeholder en oversigt over samtlige passiver og aktiver. Aktiver er værdier i form af f.eks. hus, sommerhus, båd, bil, og indbo. Passiver kan forklares som gældsposterne.

Har I oprettet ægtepagt om særeje, skal aktiverne ikke deles.

Bistand fra erfaren advokat ved tvangsfjernelse

Når der opstår en situation med tvangsfjernelse, vurderer kommunens Børn – og ungeudvalg, at det er skadeligt for barnet at være hos forældrene. Der kan være mange grunde til at et barn skal tvangsfjernes; vold i hjemmet, misbrug af alkohol eller psykisk sygdom m.fl.

Vi tager hånd om jeres personlige version i mødet med Udvalget, Ankestyrelsen eller Byretten. En tvangsmæssig anbringelse af et barn er et voldsomt indgreb i familien og skaber en meget sårbar situation. Brug vores professionelle hjælp i hele forløbet fra det første møde til den endelige afgørelse. Husk der er gratis advokatbistand i forbindelse med tvangsfjernelse.

Hyppige spørgsmål

Man kan ofte få fri proces til sager i Familieretten. Indtægtsgrænsen for fri proces i 2021 er på kr. 344.000 med tillæg på 60.000 for hvert hjemmeboende barn. Tag årsopgørelsen med fra 2019. Den del af sagen som foregår i Familieretshuset, er der ikke mulighed for fri proces til.

 

Relaterede ydelser

Offentlig retshjælp og fri proces

Offentlig retshjælp og fri proces styrker dine muligheder for advokathjælp og din adgang til domstolene. Bliv kompenseret for udgifterne til sagsomkostninger.
Læs mere

Civile retssager

Vi har stor erfaring med håndtering af civile retssager på højt fagligt niveau. Er du sagsøgt eller sagsøger? Brug vores kompetente juridiske hjælp til din sag.
Læs mere

Fremtidsfuldmagt

Få indflydelse på fremtiden, hvis du bliver alvorlig syg. Med en fremtidsfuldmagt træffer du beslutningerne. Vi hjælper med en præcis udformning.
Læs mere

Dødsboer

Brug vores juridiske rådgivning til at skabe ro i en svær tid. Vi tager os af alt det administrative vedrørende dødsbobehandling på en tryg og effektiv måde.
Læs mere

Testamente

Bestem hvem der skal arve efter dig og under hvilke omstændigheder. Vi formulerer dit testamente med et præcist udgangspunkt i dine ønsker for arvingerne.
Læs mere

Vi hører gerne fra dig

Du er velkommen til at kontakte os ved hjælp af kontaktformularen. Vi vender tilbage inden for 48 timer på hverdage.

    Topcrossmenuchevron-down