Offentlig retshjælp og fri proces

Offentlig retshjælp og fri proces styrker dine muligheder for advokathjælp og din adgang til domstolene. Bliv kompenseret for udgifterne til sagsomkostninger.

Muligheder for økonomisk kompensation med offentlig retshjælp og fri proces

Med udgangspunkt i det offentliges ønske om retssikkerhed for alle, er der tradition for ens vilkår for juridisk rådgivning uanset personlig indkomst. Som borger i Danmark har du derfor en række økonomiske rettigheder med forskellige ordninger, der åbner for offentlig retshjælp og fri proces.

Det sikrer din adgang til domstolene og giver mulighed for gennemførelsen af en retssag, selv om du har en mindre indtægt. Vi er med i ordningen om offentlig retshjælp og beskytter dine rettigheder med ydelser, som er omfattet af økonomisk tilskud. Få dækket dine omkostninger med gratis advokathjælp eller bidrag til advokatbistand.

Betingelser for at opnå offentlig retshjælp til betaling af din advokatrådgivning

Som en forudsætning for at opnå økonomisk tilskud gennem offentlig retshjælp, skal dine forsikringsforhold være afklarede. Har du en retshjælpsforsikring, der dækker sagen, anvendes den til betaling af udgifterne. Din forsikring skal som en følge heraf bruges først, inden du kan få tilskud fra det offentlige til retshjælp. (Se mere om retshjælpsforsikring her – internt link til retshjælpsforsikring)

Det er ikke muligt at få retshjælp til følgende sager:

  • Straffesager
  • Sager af erhvervsmæssig karakter
  • Sager om gældssanering
  • Sager under behandling ved en forvaltningsmyndighed eller et ankenævn

Omfanget af vores juridiske rådgivning med din offentlige retshjælp

Retshjælpen er organiseret i trin. Vi rådgiver dig på trin 2 og trin 3.

  • På trin 2 modtager du rådgivning med udgangspunkt i dine juridiske problemstillinger. Vi udfærdiger skriftlige henvendelser, bodelingsoverenskomster, enkle testamenter og ægtepagter, ansøger om fri proces samt deltager i møder. Brug vores fremsynede rådgivning, som åbner for flere muligheder fremadrettet.
  • Retshjælpen på trin 3 fortsætter din rådgivning fra den første fase af forløbet. Bistanden kan udvides til tvister, som vi vurderer kan løses med et forlig mellem parterne.

Hos os bliver du orienteret, inden retshjælpen er opbrugt. Det giver dig et reelt grundlag for at vurdere, om du vil gå videre og betale for forbruget på almindelige vilkår.

Undgå at belaste din økonomi med fri proces i civile retssager

Mulighederne for at søge fri proces kan hjælpe dig gennem et sagsforløb uden økonomiske omkostninger. Får du bevilliget fri proces, fritager myndighederne dig for alle udgifter i forbindelse med din sag – lige fra retsafgiften til advokatsalæret.

Som udgangspunkt dækker en fri proces alle retsafgifter, advokatbeskikkelse, godtgørelse til førelse af vidner samt dækning af omkostninger til syns- og skønsforretninger mv. Modpartens sagsomkostninger bliver desuden betalt, hvis du taber sagen.

Vi hjælper dig med dine spørgsmål og alt det praktiske ved fri proces

Ønsker du at opnå fri proces, står vi til rådighed med et juridisk blik på din ansøgning. Det er sagens type, som afgør om det er Civilstyrelsen eller retten der skal modtage den. Du har mulighed for selv at søge fri proces med en digital indlevering.

Værd at vide om indkomstgrænser

Har du brug for hjælp til at søge om fri proces, vil du oftest kunne få dækket udgifterne med offentlig retshjælp. Der er faste indtægtsgrænser, som gælder for både offentlig retshjælp og fri proces. Indkomstopgørelsen sker på baggrund af din seneste årsopgørelse fra Skat. Indkomstgrænserne ændrer sig og forhøjes hvert år. Kontakt os og få information om de nyeste tal.

For yderligere information om offentlig retshjælp og friproces:

  • http://www.advokatsamfundet.dk/
  • https://civilstyrelsen.dk/

Relaterede ydelser

Erstatningsret

Vi rådgiver dig inden for erstatningsrettens komplicerede regler med udgangspunkt i din særlige situation. Få et skarpt juridisk blik på erstatningsmulighederne.
Læs mere

Civile retssager

Vi har stor erfaring med håndtering af civile retssager på højt fagligt niveau. Er du sagsøgt eller sagsøger? Brug vores kompetente juridiske hjælp til din sag.
Læs mere

Lejeret

Få styr på lejekontrakten og opnå overblik over dine rettigheder og forpligtelser. Vi rådgiver både lejere og udlejere i alle spørgsmål på det lejeretslige område.
Læs mere

Familieret

Søg rådgivning hos specialiserede advokater, som har forståelse og indlevelse i din situation. Vi skaber tryghed med saglige løsningsmuligheder på problemet.
Læs mere

Personskadeerstatning

Søg hjælp til alle typer af personskader og benyt vores solide kendskab til erstatningsmuligheder. Tag os med på råd og få den erstatning du har krav på.
Læs mere

Vi hører gerne fra dig

Du er velkommen til at kontakte os ved hjælp af kontaktformularen. Vi vender tilbage inden for 48 timer på hverdage.

    Top crossmenuchevron-down