Testamente

Bestem hvem der skal arve efter dig og under hvilke omstændigheder. Vi formulerer dit testamente med et præcist udgangspunkt i dine ønsker for arvingerne.

Hvad koster et testamente?

Arveloven bestemmer suverænt over din formue ved død, hvis der ikke er skrevet et testamente. Ønsker du at sikre fordelingen af dit bo efter din død, er det en god idé at oprette et testamente. Ved oprettelsen af et juridisk gyldigt testamente bestemmer du, hvad der sker med din formue.

Udryd al usikkerhed omkring fordelingen af arven med rutineret advokatbistand, der tager afsæt i din særlige situation. Få klarhed over hvem der skal arve og under hvilke omstændigheder. Med et korrekt formuleret testamente gør du det nemt og effektivt for arvingerne at fordele arven. Dine efterladte er klar over, hvad der er dine ønsker. Få rene linje og lad de retmæssige arvinger få glæde af din formue og dine ejendele.

Vores udgangspunkt er altid dine ønsker og behov. Vi skaber overblik i arverettens indviklede regler, så det er nemt at forstå. Få juridisk rådgivning i alle spørgsmål relateret til oprettelsen af et testamente. Vil du sikre dine efterladte, er prisen på oprettelsen af et testamente kr. 4.500 inklusive moms. Derudover skal staten have et mindre gebyr på kr.300

Hvordan foregår udbetaling af arv ved privat skifte i et bo?

Ved privat skifte behandler arvingerne boet. Det kræver dog enighed blandt samtlige arvinger om proceduren. Der skal foretages en opgørelse over værdier og gæld som er indeholdt i boet, så der kommer overblik over de samlede værdier – det kan dreje sig om f.eks. hus, bil, båd, sommerhus og indbo. De aktiver, som er i boet, udtages af arvingerne. Vælger man at sælge, sættes beløbet på en bankkonto. Når der er betalt arveafgift, tilfalder nettoarveportionerne arvingerne.

Hvilke regler gælder for særeje ved arv?

Det kan være hensigtsmæssigt at sikre din formue i forbindelse med arvingers separation og skilsmisse, hvorved den ikke skal deles med ægtefællen.

Med særeje skaber man klarhed over hvilke værdier som tilhører parterne. Skulle der opstå en situation med separation eller skilsmisse sikrer en særejebestemmelse i testamentet, at arven ikke vil blive delt. Der er flere former for særeje med forskellige regler og betingelser;

Fuldstændigt særeje

Ved fuldstændigt særeje er arven særeje ved separation, skilsmisse og død.

Skilsmissesæreje

Ved skilsmissesæreje indgår arven i delingsformuen uafhængigt af hvem der dør først. Ved separation og skilsmisse er arven særeje.

Kombinationssæreje

Kombinationssæreje er en blanding af fuldstændigt særeje og skilsmissesæreje. Det er muligt at aftale flere forskellige typer.

Kontakt os og høre mere om fordele og ulemper ved de forskellige former for særeje.

Få fordeling af arv ved særbørn på plads med et testamente

Særbørn er børn fra tidligere forhold. De arver udelukkende deres biologiske forældre og er altså ikke arveberettigede efter den biologiske forælders nye ægtefælle eller samlever. Har I ønsker om at sikre eller begrænse jeres særbørn, anbefaler vi at oprette et testamente.

Sikring af ægtefælle ved uskiftet bo og arv

Ægtefæller med fællesbørn kan vælge at sidde i uskiftet bo. Ved uskiftet bo er det den længstlevende ægtefælle som beholder arven og har retten til formuen. Der vil i tilfælde af uskiftet bo først blive udbetalt arv til børnene ved længstlevendes død eller skifte af boet. Har man særbørn skal de afgive tilladelse til, at den længstlevende sidder i uskiftet bo.

Hvem arver huset?

Er I ugifte samboende uden at have oprettet et testamente, arver I ikke hinanden. Det vil være afdødes børn, eller for barnløses vedkommende afdødes forældre, der arver. Hvis du ejer fast ejendom, bør der derfor oprette et testamente.

Værd at vide om arv ved skilsmisse

Det er rart at vide, hvad begge parter har af rettigheder i forbindelse med en skilsmisse. Det er en følelsesmæssig belastet situation, hvor I samtidig skal tage administrativ og praktisk stilling til mange områder. Ved en separation eller skilsmisse foretages der en bodeling. En bodeling indebærer en opgørelse og deling af den fælles formue – dvs. summen af aktiver og passiver gøres op. Er der truffet bestemmelse om særeje omfattes det ikke af formuefællesskabet og delingen.

Regler for arv til barnebarn

Har du ønsker om, at dit barnebarn skal have del i din arv? Du kan vælge at tilgodese dit barnebarn via et testamente. Hvis dit barn vælger at give arveafkald på arven efter dig, vil den gå til barnebarnet. En tredje mulighed er, hvis dit barn dør før dig, idet barnets børn så vil arve i det afdødes barns sted.

Andre nyttige regler om arv

Arveloven giver mulighed for begrænsning af din arvings ret til at disponere over arven ved båndlæggelse. Det er en effektiv måde der beskytter din arv og arvingen. Med en båndlagt arv forhindrer du misbrug af formuen til uhensigtsmæssige formål. I dit testamente kan du bestemme hvad arven skal bruges til; det kan f.eks. være hjælp til studier eller udbetalingen til et hus. Det er dig der bestemmer, hvornår arven kommer til udbetaling, hvordan det skal foregå, og hvad arven bliver brugt på.

Brug en advokat med specialviden inden for familie- og arveret

Vi rådgiver dig i alle juridiske spørgsmål relateret til familie- og arveret. Vores kendskab til området er solidt – både i forhold til juraen og reglernes betydning i praksis for dig. Ved at omsætte specialiseret viden til gennemsigtige løsninger i et klart sprog er vores rådgivning tilpasset dine særlige behov.

Hyppige spørgsmål

Man kan ikke arve gæld og den kan ikke indgå som tvangsarv. Er der stor gæld i et dødsbo, så det er insolvent, er det muligt at foretage en fraskrivelse.

Fordelingen af arven ved barnløshed er afhængig af om du er gift eller ugift. Når der er indgået et ægteskab, tilfalder arven ægtefællen. Er du ugift fordeler arven sig efter arvelovens arvenøgle:

  1. Forældre
  2. Søskende
  3. Niecer – nevøer
  4. Bedsteforældre

Er der ingen arvinger, tilfalder formuen til staten.  Her kan du med fordel oprette et testamente og betænke venner eller velgørende formål.

Relaterede ydelser

Familieret

Søg rådgivning hos specialiserede advokater, som har forståelse og indlevelse i din situation. Vi skaber tryghed med saglige løsningsmuligheder på problemet.
Læs mere

Fremtidsfuldmagt

Få indflydelse på fremtiden, hvis du bliver alvorlig syg. Med en fremtidsfuldmagt træffer du beslutningerne. Vi hjælper med en præcis udformning.
Læs mere

Dødsboer

Brug vores juridiske rådgivning til at skabe ro i en svær tid. Vi tager os af alt det administrative vedrørende dødsbobehandling på en tryg og effektiv måde.
Læs mere

Ejendomshandler

Brug os som uafhængig rådgiver i forbindelse med køb og salg af ejendomme. Vi skaber overblik over den samlede proces og garanterer en vellykket handel.
Læs mere

Vi hører gerne fra dig

Du er velkommen til at kontakte os ved hjælp af kontaktformularen. Vi vender tilbage inden for 48 timer på hverdage.

    Topcrossmenuchevron-down