International Handel

Vi hjælper virksomheder med rettigheder og regler for handel i det indre marked og uden for EU. Brug vores erfarne og højtspecialiserede ekspert på området.

Smidig håndtering af told og afgifter

Globale begivenheder og skiftende konkurrencebetingelser påvirker din virksomhed. I den forbindelse kan håndteringen af toldmæssige problemstillinger og toldregulering være en udfordring.

Har du en effektiv styring af toldudgifterne, er mulighederne bedre for at bevare konkurrenceevnen på markedet. Med indsigt i reglerne og styr på dokumenterne kommer varerne desuden hurtigere gennem tolden uden ekstraopkrævninger.

Benyt vores højt specialiserede rådgivning der anviser løsninger, som giver dig de bedste resultater ved at skabe smidige veje for international handel.

Vi hjælper med udfordringerne ved den nye frihandelsaftale og told fra England efter Brexit 20

Den nye frihandelsaftale, ”EU-UK Trade and Cooperation Agreement” ”TCA”, som kommer i kølvandet på BREXIT, har betydning for din virksomheds handel med Storbritannien. Et Storbritannien som nu står uden for EU's indre marked og toldunionen. Udviklingen kræver faglig ekspertise til dig som er virksomhedsejer med opdateret viden om de nye betingelser, og om hvordan man opnår toldfrihed ved hjælp af den nye TCA.

Søg hjælp til at overskue konsekvenserne af Brexit og TCA og lad os i samarbejde skabe operationelle løsninger inden for rammerne af handelsaftalen. Få en juridisk gennemgang af dine nuværende kontrakter samt bistand ved forhandling og udfærdigelse af nye.

Opnå toldfrihed ved brug af en frihandelsaftale

Med vores løsningsmodeller kan du navigere uden om toldsatserne, ved at handle med lande der har indgået frihandelsaftaler med EU. Det er en fordel for din virksomhed, som gavner økonomien med store besparelser på udgifter til told.

Der er forskellige betingelser som skal være opfyldt, når du ønsker at gøre brug af en frihandelsaftale med toldfrihed for salg af dine produkter. Dine varer skal være produceret i dit eget land, hvilket for Danmark er inden for EU. Hvis varerne er produceret med dele, der ikke stammer fra EU, skal man bestemme ”oprindelsen” – hvilket kan være en kompliceret øvelse. Reglerne for dokumentation af oprindelseslandet for produktionen er strenge og skal være opfyldt. Tag os med på råd til at fortolke og anvende oprindelsesreglerne, så du udnytter potentialet ved toldfrihed i frihandelsaftalerne optimalt.

WTO- din beskyttelse ved handel uden frihandelsaftaler

Har du ikke mulighed for at benytte en frihandelsaftale, selv om din virksomhed er afhængig af eksport? Her skaber WTOs regler sikkerhed for dig, idet landenes muligheder for indførelse af importrestriktioner er begrænsede.

Reglerne forhindrer handelsbarrierer som f.eks. højere toldsatser og skaber gennemsigtighed i handelsbetingelserne. Regelsættet er din sikkerhed for en fair handel. Vi hjælper med identifikation og fortolkning af relevante WTO-bestemmelser eller yder bistand i WTO- sager. Der findes forskellige løsningsmodeller, hvis man støder på handelshindringer- vi kan hjælpe dig med at identificere dem og se, om problemet kan løses inden for en tidshorisont, der giver mening for jeres virksomhed.

Juridisk vurdering af hindringer ved grænseoverskridende handel

Møder du foranstaltninger ved grænserne i forbindelse med handel på tværs af landegrænser, vurderer vi om handelshindringerne er lovlige og lever op til de internationale handelsregler. Du kan blive udsat for toldsatser, antidumping, udligningstold importafgifter, skatter eller øvrige begrænsende tiltag.

Det kan f.eks. dreje sig om handelshindringer der beskytter klimaet, miljøet eller sikrer dyrevelfærd. Vores rådgivning hjælper din virksomhed med håndtering af denne type regler ved handel på tværs af landegrænserne. Repræsenterer du derimod en interesseorganisation eller en regering, er vi til rådighed med fortolkning og udformning af reglerne.

Grøn handel og grønne handelshindringer

Handler du med grønne varer eller varer med en anden social profil? Stiller du bestemte krav til dine leverandører? Eller bliver du mødt af grønne krav, når du sælger dine produkter? Vi er specialister i grøn handel og kan rådgive på alle niveauer, hvilket inkluderer leverandøraftaler og kontrakter.

Vi har erfaring med krav, der udspringer af hensyn som dyrevelfærd, klima og miljø – eller andre sociale hensyn. I det nuværende marked er sådanne hensyn et konkurrenceparameter og der findes et væld af mærkningsordninger, man kan overveje. Vi står klar til sparring med over 20 års erfaring med grøn handel.

Rådgivning på strategisk niveau

Er du interesseret i strategisk rådgivning med metoder til at styrke din virksomhed, så benyt vores ekspertise på området og få accelereret mulige vækstpotentialer. Vi hjælper med strategier i forbindelse med grænseoverskridende handel.

Vores erfaring omfatter desuden rådgivning vedrørende forretningsmuligheder og etablering i udlandet. Vi har opbygget et tæt netværk i Nordamerika, har tætte relationer til Canada og udbyder bl.a. et complianceprogram til danske virksomheder i Mexico.

Sprogkundskaber og kulturel forståelse

Vi besidder særlige sproglige færdigheder i juridisk engelsk, som går hånd i hånd med forståelse for kulturelle forskelle. Det skaber en tydelig kommunikation uden misforståelser og konflikter. Disse kvalifikationer forener vi i et solidt fagligt kendskab til handelsbetingelser og konventioner for global handel.

Dit lokale advokatfirma med internationalt netværk

Fra firmaets kontorer i Haslev og Ringsted- centralt på Sjælland- samarbejder vi med virksomheder, myndigheder og organisationer i ind- og udland. Har du brug for bistand fra en advokat i et andet land? Gennem vores internationale professionelle netværk formidler vi kontakt til kolleger i udlandet, som kan hjælpe dig.

Relaterede ydelser

Virksomhedsoverdragelse

Skal du købe eller sælge en virksomhed? Vi rådgiver dig i alle forhold, der vedrører overdragelsen. Få os med i forløbet så tidligt som muligt og opnå overblik.
Læs mere

Selskabsstiftelse

Kom godt fra start når du stifter et selskab. Vi hjælper med valget af den helt rigtige selskabsform og holder styr på alle dokumenterne for dig.
Læs mere

Vi hører gerne fra dig

Du er velkommen til at kontakte os ved hjælp af kontaktformularen. Vi vender tilbage inden for 48 timer på hverdage.

    Top crossmenuchevron-down