Advokatfirmaet Svendsen logo

Civile retssager

Vi har stor erfaring med håndtering af civile retssager på højt fagligt niveau. Er du sagsøgt eller sagsøger? Brug vores kompetente juridiske hjælp til din sag.

Er du sagsøgt eller har behov for at anlægge en civilretlig sag?

I retssager hvor du anlægger en sag mod en anden borger, myndighed eller virksomhed betegnes det som en civil sag. Grundlaget for en sag er uenighed mellem to parter, hvor den ene part vælger at gå rettens vej og få en juridisk afgørelse på tvisten.

Formålet med civile retssager er at få afgjort og fastslået et krav mod den sagsøgte part. Det krav man vil gøre gældende kan være på en ting, et økonomisk beløb, en nabotvist, uenighed om rettigheder og pligter eller utilfredshed med en myndigheds afgørelse. Hvis du bliver sagsøgt eller selv ønsker at anlægge sag, anbefaler vi advokathjælp.

Vi tilbyder en gennemgang af beviserne i din sag, information om omkostningerne ved retssagen og ser på mulighederne for et forlig inden sagen anlægges i retten.

Enighed mellem parterne med forligsmæssige løsninger

Lad os i samarbejde arbejde for at en retssag bliver det sidste udfald på tvisten. Vi ser på retsmægling som en konstruktiv løsningsmodel, der er forbundet med færre sagsomkostninger, varige resultater og muligheder for et fortsat samarbejde.

Hvis sagen egner sig til et forlig, er det derfor en klar fordel med en fælles løsning på konflikten. En forudsætning er enighed blandt begge parter og villighed til at løse tvisten uden en retssag.

Fordelen er en hurtigere afvikling af forløbet, hvor parterne har indflydelse på beslutningsprocessen uden at skade personlige eller erhvervsmæssige relationer. Overgår sagen til retten på trods af et forudgående mæglingsforsøg, udformer vi sagens processkrifter og hovedforhandler den i retten.

Værd at vide om forløbet i en civil retssag

Civile retssager starter med en stævning. Her formulerer du som sagsøger en påstand- dvs. den skriftlige beskrivelse af hvilket resultat der ønskes opnået med en retssag. En korrekt formuleret stævning indeholder en fremstilling af de krav der skal anerkendes eller gennemføres.

Forløbet fortsætter med en skriftlig eller mundtlig forberedelse. Retssagen afsluttes med en hovedforhandling. Ved hovedforhandlingen fremlægger parterne mundtligt deres sag for retten, som træffer en beslutning på baggrund af beviserne i sagen. Den endelige afgørelse sker ved en domsfældelse.

Få dækket din dine sagsomkostninger med retshjælpsforsikring

Vi hjælper dig med at søge retshjælp gennem din retshjælpsforsikring. Forsikringen dækker de fleste private tvister, som du kan blive involveret i. Du har mulighed for at søge før stævningen udtages, eller mens sagen forløber i retten.

Retshjælpsforsikringen kan være en del af dine øvrige forsikringspolicer og yder dækning uafhængigt af din indtægt. Du har en selvrisiko og der er et maksimalt beløb for hvor stor en andel af udgifterne, som bliver dækket- dvs. din dækningsgrad. Betingelserne er forskellige og afhænger af dit forsikringsselskab. Brug vores juridiske rådgivning og få hjælp til at anmelde sagen. Vi rådgiver på et højt fagligt niveau og har stor erfaring i håndtering af civile retssager.

Relaterede ydelser

Vi hører gerne fra dig

Du er velkommen til at kontakte os ved hjælp af kontaktformularen. Vi vender tilbage inden for 48 timer på hverdage.

    Top crossmenuchevron-down