Personskadeerstatning

Søg hjælp til alle typer af personskader og benyt vores solide kendskab til erstatningsmuligheder. Tag os med på råd og få den erstatning du har krav på.

Vi yder hjælp ved personskadeerstatning

Få juridisk hjælp i forbindelse med alle former for personskader; måske har du været ude for en arbejdsulykke, en ulykke i fritiden, et færdselsuheld eller er offer for vold? Med faglig ekspertise i juraen og praktikken vedrørende behandling af erstatningssager hjælper vi dig, hvis du bliver udsat for en hændelse hvor der sker personskade. Lad os skabe overblik over hvem der har ansvaret, hvad der er årsagerne og hvordan skaden skal opgøres.

Har du oplevet fejlbehandling eller forsinket diagnosticering i sundhedsvæsenet, kan du ligeledes få juridisk bistand hos os. Uanset typen af din sag bistår vi dig og sikrer, at du får den rette erstatning. Det kan være i forhold til erstatningskrav og godtgørelse for behandlingsudgifter eller tort, svie og smerte. Mister du arbejdsfortjeneste, får varigt mén eller taber erhvervsevne, rådgiver vi dig med alle juridiske spørgsmål. Er der behov for at få fastlagt erstatningsansvaret og opgjort erstatningskravene ved en domstol, fører vi din sag.

Få hjælp med juridisk rådgivning i forløb om erstatning ved knæskade

Kontakt os og få hjælp til at få den erstatning du har krav på, hvis du pådrager dig en knæskade. Som noget af det første, skal der foretages en lægeundersøgelse med en vurdering af skaden. På den baggrund fastsætter dit forsikringsselskab graden af mén og udmåler erstatningen. Derfor er det vigtigt, du fortæller om samtlige af dine smerter, symptomer og gener. Vi er ved din side i hele forløbet, når du behøver et fagligt blik på forsikringsselskabets ansættelser og dermed vurderingen af din erstatningssag.

Opnå overblik over dine muligheder i forbindelse med erstatning ved patientskade

Vi behandler din sag, hvis du er blevet fejlbehandlet inden for sundhedssystemet i forbindelse med sygdom og ser på dine muligheder for erstatning. Ofte kommer man i en sårbar situation ved at være udsat for fejlbehandling. Det personlige overskud er mindre end normalt; måske har du smerter eller andet ubehag og har behov for, at der bliver taget hånd om din situation.

Her handler det om mere end jura; vi er på din side med støtte, så du kan lægge ansvaret fra dig. Ved at give mere end forventet, skaber vi et tillidsforhold, så du er tryg gennem hele forløbet. Vores klienter bliver ikke tabt undervejs i processen, hvor den juridiske kompetence og faglige rådgivning kommunikeres på en forståelig måde. Sagen bliver løst på bedst mulig vis, så hjælpen giver mest værdi – også i forhold til din fremtid.

Få hjælp hos vores advokater når du er skadelidt og søger erstatning efter trafikuheld

Skader i trafikken efter uheld forekommer ofte. Det er en af de hyppigste årsager til personskader. Vi hjælper dig videre efter et trafikuheld med at opgøre erstatningskravene.

Ved at indhente den nødvendige dokumentation, få dig sendt til en speciallæge, der vurderer dine gener og gennem løbende opfølgning, sikres du juridisk hjælp i hele forløbet. Benyt vores faglige kendskab til erstatningsansvarsloven og få tilkendt den rigtige erstatning.

Lad vores advokater vurdere din sag i forbindelse med personskade ved arbejde

Har du været ude for en ulykke på din arbejdsplads? Lad os vurdere dine muligheder for erstatning i forhold til loven om erstatningsansvar og arbejdsskadesikringsloven. Benyt dig af vores kendskab til arbejdsskadesikringsloven og få dækket dine udgifter i forbindelse med behandling til f.eks. psykolog, fysioterapeut eller medicin.

Pådrager du dig en blivende skade, er vi med i processen vedrørende afgørelsen om tilkendelse af erstatning for tabt arbejdsevne og varigt mén. Forløbet er ofte kompliceret med uenighed om erstatningsudmålingen. Erstatningssager forelægges ofte for Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. De fremkommer med en vejledende udtalelse, hvor vi sikrer det fornødne grundlag for udtalelsen. Tag en advokat med fra starten og få overblik over dine erstatningsmuligheder.

Hyppige spørgsmål

Personskade er en situation, hvor der er sket skade på kroppen. En personskade kan også omfatte psykiske skader på det mentale helbred.

Din erstatning er kreditorbeskyttet, hvorved den udelukkende tilhører dig. Du beholder erstatningsbeløbet ved skilsmisse, og eventuelle kreditorer har ingen mulighed for at få andel i den. Kreditorbeskyttelsen gælder generelt uanset sagens karakter eller erstatningens omfang. Beløbet bør altid holdes adskilt fra den øvrige formue.

Relaterede ydelser

Erstatningsret

Vi rådgiver dig inden for erstatningsrettens komplicerede regler med udgangspunkt i din særlige situation. Få et skarpt juridisk blik på erstatningsmulighederne.
Læs mere

Offentlig retshjælp og fri proces

Offentlig retshjælp og fri proces styrker dine muligheder for advokathjælp og din adgang til domstolene. Bliv kompenseret for udgifterne til sagsomkostninger.
Læs mere

Civile retssager

Vi har stor erfaring med håndtering af civile retssager på højt fagligt niveau. Er du sagsøgt eller sagsøger? Brug vores kompetente juridiske hjælp til din sag.
Læs mere

Strafferet

Få hjælp fra vores advokater, hvis du er tiltalt eller sigtet for en overtrædelse af straffeloven. Vi fungerer desuden som bistandsadvokater for den forurettede part.
Læs mere

Vi hører gerne fra dig

Du er velkommen til at kontakte os ved hjælp af kontaktformularen. Vi vender tilbage inden for 48 timer på hverdage.

    Topcrossmenuchevron-down