Lejeret

Få styr på lejekontrakten og opnå overblik over dine rettigheder og forpligtelser. Vi rådgiver både lejere og udlejere i alle spørgsmål på det lejeretslige område.

Lovlige vilkår for boliglejeforhold med juridisk rådgivning

Vores rådgivning målretter sig mod både udlejere og lejere inden for alle områder af lejeretten. Det er en prioritering for os, at vores faglige viden er opdateret og tidssvarende, hvorved vi sikrer dig en værdiskabende og relevant rådgivning.

Vi har et indgående kendskab til juridiske problemstillinger om boliglejeforhold og de lejeretlige problematikker, der kan opstå i en aftale mellem udlejer og lejer. Med indsigt i parternes rettigheder og forpligtigelser, hjælper vi f.eks. med udfærdigelsen af en korrekt lejeaftale.

Vores ambition er at gøre de komplicerede regler i lejeloven forståelige. Derved bliver udlejningsbetingelser og lejerettigheder helt klare. Gennem et skarpt overblik over reglerne, kan man undgå mange fejl og mangler. Brug os derfor til at sikre lovlige aftalevilkår med kontrakter som opfylder bestemmelserne. Få udformet en gyldig lejekontrakt fra starten, hvor alle aspekter omkring udlejningen er med.

Vi hjælper dig med:

 • Forhandling og udfærdigelse af lejekontrakten
 • Lejereguleringer
 • Opsigelse eller ophævelse af lejekontrakten

Brug professionel advokatbistand til dine lejeretlige udfordringer

Når det drejer sig om lejeret og udlejning, kan der opstå problemer omkring beregning og fastsættelse af huslejen. Eller der kan være uenighed om vanrøgt eller misligholdelse af lejemålet.

En anden situation som kan give anledning til misforståelser, er i forbindelse med opsigelse eller ophævelse af lejeaftalen før den udløber. I praksis er der stor forskel på retten til at opsige en lejer før tid eller foretage en ophævelse af kontrakten.

Vi afklarer alle tvivlsspørgsmål i forhold til udlejningsprocessen og skaber klarhed over dine samlede forpligtelser. Er du udlejer og vil undgå fejl i din lejeaftale? Måske trænger din eksisterende lejekontrakt til en justering? Eller skal du have hjælp til udformning af en ny? Lad os tage stilling til dine lejeretlige udfordringer med professionel bistand.

Vi sikrer dine rettigheder som lejer med en grundig gennemgang af lejekontrakten

I udgangspunktet er din retssikkerhed beskyttet af lejelovgivningen, hvor loven stiller strenge krav til udlejers udformning af en lejeaftale. Der kan dog være fejl i lejekontrakten, som får konsekvenser for din boligsituation og økonomi.

Står du over for at skulle skrive under på en lejekontrakt? Det er en god investering at få efterset lejevilkårene af en advokat. Vi står på din side som lejer og foretager en gennemgang af din lejeaftale.

Få en faglig vurdering af f.eks.

 • Niveauet for huslejen
 • Omfanget af dine forpligtelser
 • Vilkårene for varsling af huslejestigninger
 • Depositum

Løsninger på uenigheder mellem lejer og udlejer i komplicerede sager

Ved uenighed mellem udlejer og lejer er Huslejenævnet den første instans, som behandler konflikten inden for det private udlejningsmarked. Det er en forudsætning, at parterne har prøvet en dialog inden der tages kontakt til Huslejenævnet.

Ligger sagen uden for nævnets kompetencer overgår den til Boligretten. Det er en domstol under Byretten, hvor de mere komplicerede og tunge sager bliver behandlet.

Det kan være problemer omkring opsigelse eller ophævelse af lejekontrakten og uenigheder efter lejeaftalen er ophørt mv.

Vi repræsenterer begge parter i forbindelse med:

 • Huslejenævnssager
 • Boligretssager

Får du brug for at anke sagen, hjælper vi dig i landsretten.

Relaterede ydelser

Offentlig retshjælp og fri proces

Offentlig retshjælp og fri proces styrker dine muligheder for advokathjælp og din adgang til domstolene. Bliv kompenseret for udgifterne til sagsomkostninger.
Læs mere

Civile retssager

Vi har stor erfaring med håndtering af civile retssager på højt fagligt niveau. Er du sagsøgt eller sagsøger? Brug vores kompetente juridiske hjælp til din sag.
Læs mere

Foreningsret

Vi tager os af alle forhold i forbindelse med foreninger og deres administration. Få hjælp til udarbejdelse af vedtægterne og struktur på generalforsamlingen.
Læs mere

Ejendomsadministration

Vi tilbyder totaladministration af ejendomme. Benyt os til al løbende administration af ejendommen og som erfaren sparringspartner med individuelle løsninger.
Læs mere

Vi hører gerne fra dig

Du er velkommen til at kontakte os ved hjælp af kontaktformularen. Vi vender tilbage inden for 48 timer på hverdage.

  Top crossmenuchevron-down