Miljøret

Få styr på lovgrundlaget for brug af miljøet og anvendelsen af fast ejendom. Med kompetent specialviden hjælper vi dig med alle spørgsmål inden for miljøret.

Få juridisk bistand når miljørettens regelsæt kommer i spil

Driften af en virksomhed eller et landbrug indebærer risiko for belastning af miljøet. Derfor sikrer en omfattende miljølovgivning de miljømæssige hensyn. Miljøretten regulerer forholdet mellem myndighederne og borgerne på helt særlige områder. Reguleringen gælder desuden for erhvervsdrivende, der er omfattet af de almindelige miljøkrav. Lovområdet er under vedvarende forandring med en hurtig udvikling; både nationalt- og i EU- regi.

Det kan være svært at gennemskue de indviklede regler og aftaler. Er du virksomhedsejer, skal du agere i forhold til specielle krav fra myndighederne. Miljøkravene er gældende i forbindelse med f.eks. etablering af en virksomhed, ved afvikling og overdragelser.

Investering i anlæg eller påbegyndelse af nye aktiviteter kræver en særlig omstilling; en omstilling der skal forholde sig til de gældende krav og regulativer på området.

Tag miljømæssige hensyn og send et positivt signal

Der skal være orden på produktionsvilkårene. Det skaber en sikker fremtid for driften og medvirker til et renere miljø. Ved at udvise miljømæssige hensyn sender din virksomhed desuden et positivt signal til omverdenen om ansvarlighed. Du forbygger herved uenighed med naboer og ubehagelige klagesager ved at leve op til lovgivningen.

Har du brug for at udvide eller ændre produktionen? Skal du indhente en ny miljøgodkendelse? Eller gælder den eksisterende? Opfyld kravene ved at tage os med i processen og få alle aftaler på plads. Vi har specialviden om miljøret og giver dig det nødvendige overblik inden for en kompliceret lovgivning.

Vi hjælper dig inden for alle områder af miljøretten

De omfattende offentlige reguleringer får stadig større indvirkning på den enkelte virksomhed. Som borger skal man derfor være godt klædt på for at kunne overskue konsekvenserne af regler, planer og andre rettigheder over fast ejendom.

Plan- og miljøretten handler om regulering af faste ejendomme; både i offentligt og privat regi. Vi hjælper grundejere, virksomheder og myndigheder.

Det kan være inden for områder som:

 • Miljøbeskyttelseslov, planlov og naturbeskyttelseslov
 • Nævnssager, kommissionssager og retssager om lokalplaner og kommuneplaner
 • Ekspropriation
 • Landzonetilladelser
 • Forbud og påbud
 • Lovliggørelse – retlig eller fysisk
 • Byggeretter
 • Beskyttelseslinjer
 • Jordforureningslov (kortlægning og påbud)
 • Hævd, naboret og servitutter

Fremtidssikrede løsninger på hverdages problemstillinger

Gennem vores mangeårige erfaring inden for miljøret, har vi opnået en højt specialiseret viden. En viden med kendskab til juraen, de særlige praktiske forhold og den omgivende politiske virkelig, som giver dig løsninger på hverdagens problemstillinger. Vi hjælper her og nu med tidssvarende viden, der fremtidssikrer virksomhedsejere, landmænd, grundejere og offentlige myndigheder.

Relaterede ydelser

Civile retssager

Vi har stor erfaring med håndtering af civile retssager på højt fagligt niveau. Er du sagsøgt eller sagsøger? Brug vores kompetente juridiske hjælp til din sag.
Læs mere

Landbrugshandler

Brug vores indgående kendskab til handel med landbrug i alle størrelser. Få os med i den samlede proces til en vurdering af de komplicerede juridiske aspekter.
Læs mere

Ejendomshandler

Brug os som uafhængig rådgiver i forbindelse med køb og salg af ejendomme. Vi skaber overblik over den samlede proces og garanterer en vellykket handel.
Læs mere

Vi hører gerne fra dig

Du er velkommen til at kontakte os ved hjælp af kontaktformularen. Vi vender tilbage inden for 48 timer på hverdage.

  Top crossmenuchevron-down