Selskabsstiftelse

Kom godt fra start når du stifter et selskab. Vi hjælper med valget af den helt rigtige selskabsform og holder styr på alle dokumenterne for dig.

Vigtige forhold ved stiftelse af selskab

Når du skal stifte et selskab, er valget af en relevant virksomhedsform en af de vigtigste beslutninger for din fremtidige drift. Afklaring på strukturen i den tidlige fase af etableringen skaber et stærkt fundament for forretningsmuligheder. Overvej derfor fordele og ulemper ved de forskellige selskabsformer i relation til din forretningsmæssige virkelighed.

Finansieringen, risikoen for personlig hæftelse, skattemæssige hensyn og mulighederne for en virksomhedsoverdragelse i fremtiden er vigtige områder, der kræver særlige overvejelser inden du realiserer din idé. Andre forhold, som har betydning for selskabsstiftelsen, er virksomhedens størrelse, type og fremtidsplaner.

Investér i solid jura fra starten

Vi anbefaler, at du bygger din virksomhed på solid jura fra starten. Få os med gennem hele forløbet og benyt vores juridiske rådgivning i alle spørgsmål vedrørende selskabsret. Med udgangspunkt i dine ønsker og behov tilpasser vi hjælpen i forhold til den konkrete sag.

Ønsker du at være med i en vedvarende relation? Har du spørgsmål til den daglige drift? Er der et behov for forberedelse af generalforsamlinger eller bestyrelsesmøder? Benyt vores ekspertise fremover. Vi handler hurtigt, er analytiske og ser nye muligheder.

Opret selskab og få en advokat med fra start

Hos os får du løbende sparring i processen. Tag en advokat med fra forretningsidéen tager form, til selskabet er stiftet færdigt. Udgangspunktet er altid dine idéer og tanker om virksomhedskonceptet. I kraft af vores dybe indsigt i selskabsret, erfaring og brede branchekendskab, rådgiver vi med fokus på din særlige situation.

Vi omsætter specialiseret viden til forståelig praksis, hvorved du får overblik til at træffe de bedste valg. Ved at overlade det tidskrævende administrative arbejde med stiftelsesdokumenter, ejerbog, vedtægter og forretningsordner mv. til os koncentrerer du din indsat optimalt på forretningen.

Hjælp til konvertering af iværksætterselskaber

Rådgivningen inden for det selskabsretlige område omfatter desuden sager der vedrører omstrukturering af eksisterende selskaber. Har du aktuelt brug for en om-registrering af dit iværksætterselskab inden fristen den 15. oktober 2021? Kontakt os og hør mere om, hvordan du konverterer dit selskab.

Bliv en del af en tæt kontakt og oplev vores mærkbare interesse i dine forhold. Ofte er det den personlige rådgivning, som virkelig løfter mulighederne for løsninger med et vellykket resultat.

Opret ApS

Det kan være en fordel at oprette et anpartsselskab, da kapitalindskuddet har en minimumsgrænse på 40.000 kroner. Fortrækker du en minimeret risiko med begrænset hæftelse, skal du vælge et ApS.

Opret Holdingselskab

Vælger du selskabsformen som strukturen på din virksomhed, er det værd at overveje etableringen af et holdingselskab. Et holdingselskab giver mulighed for at overføre det økonomiske overskud fra det eksisterende selskab, kaldet et driftsselskab, direkte til holdingselskabet.

Etablering af aktieselskab

Først og fremmest er det virksomhedens størrelse, type og fremtidsplaner der får betydning for selskabsformen. Hæftelsen og risikoen er mindst lige så vigtig. Ser du på andre parametre som f.eks. en stor signalværdi, så stift et A/S. Her har markedsføringsværdien effekt på omverdenen i kraft af den høje startkapital på 400.000 kr.

Hyppige spørgsmål

Et ApS består af en eller flere ejere og er selvstændig juridisk enhed. Du kan derfor drive en virksomhed i ApS-form, alene eller sammen med andre. Selskabsformen organiseres med en direktion og suppleres ofte med en bestyrelse.

Selskabsformen er med begrænset hæftelse, hvor du med en startkapital på 40.000 kroner kan stifte selskabet. Er omstændighederne så uheldige, at virksomheden går konkurs, mister du kun startkapitalen. På den måde bliver du forhindret i at skulle realisere alle dine aktiver.

Et holdingselskabs formål er at have aktier eller anparter i andre selskaber. Det kan være et anpartsselskab, et aktieselskab eller f.eks. et interessentskab som udgør driftsselskabet.

Et aktieselskab kræver minimum et indskud på 400.000 kroner som startkapital. Du kan eje det alene eller sammen med flere medejere. Går virksomheden konkurs, mister man udelukkende aktiekapitalen.

Relaterede ydelser

International Handel

Vi hjælper virksomheder med rettigheder og regler for handel i det indre marked og uden for EU. Brug vores erfarne og højtspecialiserede ekspert på området.
Læs mere

Virksomhedsoverdragelse

Skal du købe eller sælge en virksomhed? Vi rådgiver dig i alle forhold, der vedrører overdragelsen. Få os med i forløbet så tidligt som muligt og opnå overblik.
Læs mere

Vi hører gerne fra dig

Du er velkommen til at kontakte os ved hjælp af kontaktformularen. Vi vender tilbage inden for 48 timer på hverdage.

    Topcrossmenuchevron-down