Dødsboer

Brug vores juridiske rådgivning til at skabe ro i en svær tid. Vi tager os af alt det administrative vedrørende dødsbobehandling på en tryg og effektiv måde.

Erfaren bobestyrer ved dødsbo

Ofte mangler man overblik og personligt overskud i forbindelse med et dødsfald blandt nærtstående familiemedlemmer eller i omgangskredsen. Det kan være vanskeligt at finde kræfterne til at tage sig af administrative og praktiske problemer midt i en stor sorg. Vores advokater overtager bobestyreropgaverne, så du som efterladt kan føle dig tryg og aflastet.

Hos os tager vi hånd om en svær tid med et tilbud om en erfaren advokat til varetagelsen af alle former for dødsbo. Vi skaber ro i situationen og hjælper samtlige arvinger videre på bedste vis. I kan lægge ansvaret fra jer ved at blive fritaget fra administrationen af dødsboet, så der ingen forpligtelser er længere.

Vi forestår skifte af dødsbo med administrativ hjælp

Behandlingen af boet foregår i et værdigt samarbejde, hvor vi lytter til jeres ønsker og behov. Det er altid vores udgangspunkt. Vores holdning er neutral, hvorved boets interesser tilgodeses bedst muligt.

Vi sikrer overholdelse af de forskellige tidsfrister og at afviklingen foregår rigtigt. Brug vores erfaring i juridiske spørgsmål der vedrører opgørelser, betaling af gæld og fordeling af aktiverne samt kontakt til myndighederne.

Få rådgivning fra vores advokater om dødsbo og bundfradrag

Med vores professionelle rådgivning der prioriterer klarhed og tilgængelighed, skaber vi overblik over det som kan være svært at vide:

Et bundfradrag varierer fra år til år. I 2021 er det på kr. 308.800. Det har betydning for den boafgift der skal betales af arven. Som udgangspunkt benytter skifteretten dødsåret for beregning af boafgiften.

Beregningen foretages i forhold til afdødes samlede efterladte værdier og skal betales til staten. Som arving i den nærmeste familie kan du benytte det årlige bundfradrag; overstiger

arven bundfradraget på kr. 308.800 betales en boafgift på 15 %.

Juridisk blik på formueopgørelse ved dødsbo

En formueopgørelse består af en åbningsstatus som skal foretages inden for 3 måneder fra dødsdagen. Det er en opgørelse af aktiver og passiver. Aktiver kan være kontanter, værdipapirer, bil, båd, fast ejendom, en kunstsamling, smykker, arkitekttegnede møbler mv. Aktiverne skal vurderes i forhold til en værdiansættelse. Vi hjælper med vurderingen med det lavest mulige tidsforbrug. Er der et ønske om selv at få vurderet værdierne, er det en mulighed.

Overtagelse af hus ved dødsbo

Vi yder rådgivning til arvingerne omkring f.eks. tilstandsrapport og ejerskifteforsikring. Skal ejendommen tømmes, laver vi aftaler med fagpersoner om rydning, hvis der er et ønske herom. Der træffes aftaler, med køber såfremt huset skal overtages uden at være ryddet.

Særlige betingelser ved privat skifte af dødsbo

Det gælder for et privat skifte af et dødsbo, at arvingerne selv deler boet. En praktisk løsning er at vælge en kontaktperson som har fuldmagt til håndtering af boet. Fuldmagten gives skriftligt af de andre arvinger og benyttes i kontakten med myndighederne. Det kan være SKAT, Skifteretten, banker mv.

Er ønsket et privat skifte behandler Skifteretten jeres anmodning, hvor følgende betingelser skal være opfyldt:

  • Formuen skal være større end gælden – dvs. boet må være solvent.
  • Der må være enighed mellem samtlige arvinger om valg af skifteformen samt fordeling af indbo og formue.
  • Minds én af arvingerne må være myndig og solvent.
  • Mindst én af arvingerne skal bo i Danmark.
  • Skifteformen skal være i overensstemmelse med afdødes ønske.
  • Boet ophører når ejendele og en eventuel formue er fordelt mellem jer. Det skal være færdigbehandlet et år efter dødsfaldet for den person, der er arvet efter.

Det kan være en hjælp af have en advokat med i forløbet, selv om skiftet foregår privat.

Værd at vide om dødsbo og sommerhus

Sommerhuse er efterspurgte og de indgår som fast ejendom i forbindelse med et dødsbo. Området er meget konjunkturfølsomt med variation i forhold til efterspørgsel. Husk vintersikring og vedligeholdelse af sommerhuset, så det bliver en del af en aktiv handel ved et eventuelt salg.

Relaterede ydelser

Familieret

Søg rådgivning hos specialiserede advokater, som har forståelse og indlevelse i din situation. Vi skaber tryghed med saglige løsningsmuligheder på problemet.
Læs mere

Testamente

Bestem hvem der skal arve efter dig og under hvilke omstændigheder. Vi formulerer dit testamente med et præcist udgangspunkt i dine ønsker for arvingerne.
Læs mere

Vi hører gerne fra dig

Du er velkommen til at kontakte os ved hjælp af kontaktformularen. Vi vender tilbage inden for 48 timer på hverdage.

    Top crossmenuchevron-down