Fremtidsfuldmagt

Få indflydelse på fremtiden, hvis du bliver alvorlig syg. Med en fremtidsfuldmagt træffer du beslutningerne. Vi hjælper med en præcis udformning.

Hvorfor oprette en fremtidsfuldmagt til vores pris?

For et engangsbeløb på kr. 2500 har du mulighed for at sikre dig i fremtiden ved sygdom med oprettelsen af en fremtidsfuldmagt. For beløbet får du en advokat med fra starten i alle forhold vedrørende lovgivningen på området og oprettelsen af fuldmagten til den digitale underskrivelse. Dertil kommer et mindre gebyr på kr. 300 til notaren i forbindelse med tinglysningen.

I fremtidsfuldmagten tager du på forhånd stilling til, hvem der skal tage beslutninger for dig, hvis du mister evnen til det i fremtiden. Det kan dreje sig om alvorlige situationer med f.eks. psykisk sygdom eller demens, som hindrer at du selv disponerer og træffer de nødvendige beslutninger i dit liv.

Bevar selvbestemmelsen ved alvorlig sygdom

Ved at vælge din ægtefælle eller børn som fremtidsfuldmægtige, får du personer med kendskab til dine holdninger og ønsker til at repræsentere dig. En god ven som er tæt på dig, kan også være en mulighed. Ordningen er konstrueret således, at det er muligt med indsættelse af flere fremtidsfuldmægtige. De kan derved supplere hinanden ved deling af dine økonomiske og personlige forhold mellem sig. Vælg personer du har tillid til der kan håndtere dine problemstillinger på betryggende vis.

Det kan være alt fra et hus, som skal sælges og regninger, der skal betales, til mere nære beslutninger, om hvilket plejehjem du skal på eller om der ønskes livsforlængende behandling.

Måske har du en forretning som skal sikres ved midlertidig eller langvarig sygdom? Her er en fremtidsfuldmagt løsningen for dig, der er virksomhedsejer. I fuldmagten er det muligt at formulere specifikke anvisninger for din efterfølger, som sikrer den fremtidige drift i tråd med dine ønsker for fremtiden. Bliver du i stand til at fungere som leder igen, kan fremtidsfuldmagten ophæves.

Med en fremtidsfuldmagt undgår du at myndighederne træffer beslutningerne

Vil du undgå at myndighederne træffer beslutningerne for dig i tilfælde af demens eller anden sygdom? Opstår der en situation med svigtende evne til at varetage økonomiske og personlige forhold, kan du med fordel oprette en fremtidsfuldmagt, hvor en fremtidsfuldmægtig efter eget valg vil være din fremtidige repræsentant.

Ordningen har eksisteret siden september 2017, hvor du bestemmer hvem der tager hånd om tingene for dig ved inhabilitet. Løsningen er en fremtidsfuldmagt for dig der vil skifte usikkerheden ved fremtiden ud med selvbestemmelse og indflydelse, hvor målet er tryghed på trods af alvorlig sygdom.

Er der forskel på pårørendefuldmagt og fremtidsfuldmagt?

En af de afgørende forskelle er forhold omkring registreringen; der foretages en tinglysning af fremtidsfuldmagten, hvorimod pårørendefuldmagten ikke er registreret. Den har derfor ikke den samme gyldighed og kan afvises, når den bliver aktiveret. Desuden føres der intet tilsyn med pårørendefuldmægtige. Det er udelukkende en tillidssag. Ved valg af fremtidsfuldmægtige fører Familieretshuset tilsyn, der sikrer fuldmagtsgivers interesser.

Rådfør dig med vores advokater om fremtidsfuldmagt og lov

Vores rolle er at varetage dine interesser, når du ønsker at oprette en fremtidsfuldmagt som tilgodeser dig på den bedste måde. Vi skaber klarhed over lovgivningen på området og sikrer dine værdier i fremtiden ved at hjælpe med udformningen af indholdet, som du ønsker det. Få en uforpligtende samtale på kontoret eller telefonisk om mulighederne ved en fremtidsfuldmagt. Vi rådgiver på en måde der giver værdi for dig ved at se på din særlige situation med et fagligt juridisk blik.

Særligt om fremtidsfuldmagt og demens

Er du er habil og myndig på trods af din demenssygdom, er det muligt at oprette en fremtidsfuldmagt. Du kan desuden få foretaget registreringen af fuldmagten ved fysisk fremmøde på Familieretshuset. Det forudsætter fritagelse fra digital post.

FAQ:

Hvornår træder en fremtidsfuldmagt i kraft?

Ikrafttrædelse af fuldmagten er aktuel, når håndteringen af dine forhold bliver for udfordrende for dig pga. sygdom. Som en forudsætning for aktivering af fremtidsfuldmagten, skal der indhentes en lægeerklæring. Den har til formål at beskrive og dokumentere din helbredstilstand.

Herefter er det Familieretshuset, der på baggrund af anmodningen vurderer om, den skal træde i kraft. Det forudsætter desuden, at de formelle krav om forudgående tinglysning og underskrivelse hos en notar er opfyldt.

Hvad er fremtidsfuldmagt?

En fremtidsfuldmagt er en frivillig sikring af dig og dine interesser som varetages af nærtstående personer, der er valgt til fremtidsfuldmægtige. Som fuldmagtsgiver undgår du derved umyndiggørelse, ved sygdom som medfører inhabilitet.

Relaterede ydelser

Familieret

Søg rådgivning hos specialiserede advokater, som har forståelse og indlevelse i din situation. Vi skaber tryghed med saglige løsningsmuligheder på problemet.
Læs mere

Ejendomshandler

Brug os som uafhængig rådgiver i forbindelse med køb og salg af ejendomme. Vi skaber overblik over den samlede proces og garanterer en vellykket handel.
Læs mere

Testamente

Bestem hvem der skal arve efter dig og under hvilke omstændigheder. Vi formulerer dit testamente med et præcist udgangspunkt i dine ønsker for arvingerne.
Læs mere

Vi hører gerne fra dig

Du er velkommen til at kontakte os ved hjælp af kontaktformularen. Vi vender tilbage inden for 48 timer på hverdage.

    Top crossmenuchevron-down