Strafferet

Få hjælp fra vores advokater, hvis du er tiltalt eller sigtet for en overtrædelse af straffeloven. Vi fungerer desuden som bistandsadvokater for den forurettede part.

Specialiserede procesadvokater med stor erfaring i retssager

Hos Advokatfirmaet Svendsen er vi specialiserede procesadvokater og håndterer hvert år et stort antal sager inden for vores fagområder. Vi er procesadvokater i klassisk forstand, og fører retssager ved de civile domstole, straffesager og voldgiftssager.

Retssager er en disciplin, der kræver stor erfaring, strategisk og forretningsmæssig forståelse samt faglige kompetencer. Advokat og partner Sten Corfix, der har møderet for Højesteret underviser på advokatsamfundets advokatuddannelse i netop forberedelse af retssager.

Vi er meget bevidste om vigtigheden af det gode samarbejde mellem advokat og klient, og vi sørger helt naturligt for, at du som klient er orienteret om din status i din sag, og om hvilken strategi, vi mener er den bedste, for at sikre dig et godt resultat.

Vi har omfattende erfaring og indsigt i at føre retssager på alle niveauer, og du er hos os sikret erfaren og kompetent rådgivning.

Vi kan på et meget tidligt tidspunkt i sagen give dig overblik over retssagens økonomiske risiko, dels for at give gennemsigtighed, og dels for at kunne give dig den bedste rådgivning med inddragelse af såvel jura som økonomi.

Vi ser det som vores pligt at rådgive dig om eksisterende muligheder, for at få dækning af dine advokatomkostninger via retshjælpsforsikring eller fri proces.

Er du sigtet eller tiltalt for en overtrædelse af straffeloven?

Strafferet omfatter alle former for lovovertrædelser. Det kan f.eks. dreje sig om spirituskørsel, vold, narkotika eller økonomisk kriminalitet. Du har ret til bistand fra en forsvarsadvokat, uanset hvad sigtelsen eller tiltalen lyder på.

Sagen kan få store konsekvenser; måske vil anklagemyndigheden idømme dig en større bøde, kræve fængselsstraf eller frakendelse af dit kørekort? Vores opgave er at være din forsvarer under hele straffesagen og varetage dine interesser. Vi har tavshedspligt, er loyalt på din side og arbejder på muligheder for så mild en strafudmåling som muligt.

Modtag juridisk hjælp fra en bistandsadvokat

Har du været udsat for en forbrydelse yder vi dig hjælp, råd og vejledning under hele politiets efterforskning og når sagen evt. kommer for retten. Du vil modtage information om forløbet af retssagen i et klart og forståeligt sprog. Det skaber tryghed at vide hvad der kommer til at ske i processen. Derfor er vores prioritering et højt informationsniveau.

Hvad er bistandsadvokatens rolle?

En bistandsadvokat repræsenterer den forurettede part og hjælper gennem hele forløbet. Hos din bistandsadvokat kan du trække på information, råd og juridisk vejledning om alt hvad der vedrører sagen.

Benyt erfaren advokat i voldssager

Er du offer for personfarlig kriminalitet? Situationen er hård, traumatisk og uoverskuelig, når man har været udsat for vold. Du har ret til at få beskikket en gratis advokat. Det er vores anbefaling, at du vælger en bistandsadvokat som kan hjælpe dig i hele forløbet. Der er mulighed for at vælge advokat efter dit eget ønske.

Er du sigtet i en voldssag? Vi yder juridisk hjælp til dig gennem et stærkt forsvar og er med i hele forløbet – fra afhøringen til sagen afgøres i retten. Vi foretager en grundig gennemgang og vurdering af din sag – sammen med dig.

Brug loyal advokat i strafferet

Du bliver inddraget i vores planlægning og strategi for dit forsvar, som altid foregår i et samarbejde. Derfor er det en fordel at få os med i forløbet så tidligt som muligt. Stor ekspertise, faglig kompetence og sikring af retssikkerheden, er din garanti for en korrekt behandling. Din forsvarer tænker fremadrettet og fremhæver de forhold, der gavner din sag mest muligt. Hvis du bliver dømt, kan du få hjælp til en ankesag ved landsretten eller højesteret.

Et liv uden kriminalitet med Ungdomskriminalitetsnævnet

Vores kompetencer dækker desuden erfaring med fremmøde i Ungdomskriminalitetsnævnet. Nævnet behandler sager der vedrører kriminalitetstruede unge i alderen 10 – 17 år. Den juridiske rådgivning indeholder information om processen, stillingtagen til foranstaltningsforslag og deltagelse i møder med nævnet sammen med den mistænkte eller dømte.

 

Relaterede ydelser

Personskadeerstatning

Søg hjælp til alle typer af personskader og benyt vores solide kendskab til erstatningsmuligheder. Tag os med på råd og få den erstatning du har krav på.
Læs mere

Vi hører gerne fra dig

Du er velkommen til at kontakte os ved hjælp af kontaktformularen. Vi vender tilbage inden for 48 timer på hverdage.

    Top crossmenuchevron-down